تاریخ ارسال : ۲۹ دي ۱۳۹۵

حضور احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404


حضور احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404

حضور احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404